Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Archiwum

Konkurs „Wampiry w polskiej rzeczywistości”

 

   Apeiron Magazine wraz z Mythai.info oraz wydawnictwem Fabryka Słów zorganizowali konkurs o wampirach.
Aby wziąć w nim udział należy napisać opowiadanie osadzone w konwencji fantasy na temat: „Wampiry w polskiej rzeczywistości” i nadesłać je do 31 marca na adres opowiadania@apeironmag.pl z tytułem maila: KONKURS.
Regulamin konkursu umieszczam poniżej wraz z adresem strony Apeiron Magazine.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu “Wampiry w polskiej rzeczywistości”

1. Organizatorem konkursu jest Apeiron Magazine, dostępny pod adresem www.apeironmag.pl.
Współorganizatorami są serwis Mythai.info oraz wydawnictwo Fabryka Słów.

2. W konkursie mogą wziąć udział twórcy, którzy zamieszkują na terytorium Polski.

3. Warunkiem przyjęcia dzieła do konkursu jest nadesłanie pod adres: opowiadania@apeironmag.pl z tematem “konkurs”:
– opowiadania osadzonego w konwencji fantasy, temat: “Wampiry w polskiej rzeczywistości”,
do 31 marca 2010 roku,
– podpisanego imieniem i nazwiskiem,
– objętości maksymalnie 20 stron (marginesy standardowe, czcionka Times New Roman, wielkość 12, interlinia 1).

4. Nadesłane prace nie mogą nosić znamion plagiatu.

5. Jury w składzie:
– sędzia główny: Magdalena Pioruńska (redaktor naczelny AM),
– Rafał Natzke Kruszyński (szef działu Muzeum Piosenek),
– Marcin Żołtowski (szef działu Opowiadań),
– Mariusz Moryl (szef portalu mythai),
– Piotr Andruczyk (drugi administrator mythai),
dokona subiektywnego i demokratycznego wyboru najlepszych dzieł.

6. Nagrodami w konkursie są:
a) Za pierwsze miejsce:
– wydanie książki elektronicznej w wydawnictwie EscapeMagazine.pl,
– dyplom,
– książka wydawnictwa Fabryka Słów,
– bon o wartości 50 zł do zrealizowania w dowolnym EMPiK-u.
b) Za drugie miejsce:
– dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
– dyplom,
– film DVD związany z tematyką konkursu.
c) Za trzecie miejsce:
– dwie książki wydawnictwa Fabryka Słów,
– dyplom,
– bon o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepie Zantes.pl

7. W przypadku pierwszego miejsca, autor otrzymuje gwarancję wydania książki elektronicznej w wydawnictwie EscapeMagazine.pl, jeśli autor podpisze standardową umowę wydawniczą z w/w wydawnictwem. W przypadku nieskorzystania z oferty wydawnictwa:
a) autorowi nie przysługuje wymiana tej nagrody na inną,
b) autorowi przysługuje zachowanie pozostałych nagród, które zdobył w tym konkursie.

8. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na bezpłatną publikację swoich dzieł na łamach Apeiron Magazine.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

Źródło: http://www.apeironmag.pl/konkurs/