Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Archiwum

Wygraj kolację z Orsonem Scottem Cardem

Napisz recenzję i wygraj jedno z sześciu zaproszeń na  kolację z Orsonem Scottem Cardem lub jedną z dwudziestu książek Ender na wygnaniu,  podpisanych przez  autora.

Napisz  recenzję* (1–2 tys. znaków) jednej z książek Orsona Scotta Carda: Gry Endera, Mówcy umarłych, Ksenocydu lub Dzieci umysłu i wyślij  w dniach 10–17 sierpnia na adres: ender@proszynskimedia.pl **
Masz szansę spotkać się z jednym z najbardziej popularnych pisarzy science fiction!***
Dodatkowo mamy do rozdania dwadzieścia egzemplarzy najnowszej powieści mistrza gatunku, Ender na wygnaniu, podpisanych przez autora!

Organizatorami konkursu są Klub Książki oraz wydawnictwo Prószyński i S-ka. Partnerem konkursu jest Program 5 Plus.

Regulamin dostępny w siedzibie organizatora.
W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: ender@proszynskimedia.pl

* W konkursie mogą brać udział jedynie recenzje nigdzie dotąd niepublikowane. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania zwycięskich recenzji w celach marketingowych wydawnictwa.
** Prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu kontaktowego uczestnika.
***Na kolację z Orsonem Scottem Cardem zostanie zaproszonych sześciu autorów najciekawszych, zdaniem jury, recenzji. Spotkanie odbędzie się 25 sierpnia br. w Warszawie. Dokładne miejsce i godzina spotkania zostaną podane jedynie do wiadomości laureatów ok. 19 sierpnia. Koszty kolacji oraz noclegu w Warszawie pokrywa organizator. Koszty dojazdu do Warszawy leżą po stronie laureatów.