Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Konkursy

KONKURS: Wygraj Osobliwy dom Pani Peregrine!

Wraz z wydwnictwem Media Rodzina zapraszamy do udziału w konkursie, w którym są cztery egzemplarze powieści Osobliwy dom Pani Peregrine autorstwa Ransoma Riggsa. 

Historia popkultury zna wiele niezwykłych budowli, np. chatkę Baby Jagi czy z nowszych, dom w głębi lasu (ten Jossa Whedona). Waszym zadaniem jest napisanie, w jakim z fantastycznych, prawdziwych lub wymyślonych przez Was domów chcielibyście się znaleźć na weekend; załóżmy, że z gwarancją, że przeżyjecie. 

Na odpowiedzi czekamy do 6 grudnia do godziny 23:59 pod adresem konkurs@kawerna.pl, w temacie wpisujcie: DOM.

Życzymy powodzenia!

REGULAMIN

1. W Konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, czyli takie, które ukończyły 18 lat.
2. Konkurs kończy się 6 grudnia o godz. 23:59.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 10 grudnia na łamach portalu Kawerna.
4. Zgłoszenia należy nadsyłać drogą mailową na adres konkurs@kawerna.pl; inne zgłoszenia nie będą brane pod uwagę. 
5. Każdy uczestnik może nadesłać wyłącznie jedną odpowiedź.
6. Każdy uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które będą wykorzystane do celów związanych z konkursem i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
7. W konkursie nie mogą brać udziału osoby związane z wydawnictwem Media Rodzina oraz członkowie i członkinie redakcji portalu Kawerna. 
8. Nagrodę stanowią cztery egzemplarze książki Osobliwy dom Pani Peregrine.
9. Spośród osób, które nadeślą odpowiedź na zamieszczone pytanie, zostaną wyłonione cztery, które otrzymają egzemplarze książek. 
10. Zwycięzcę wyłoni jury składające się z trojga redaktorów portalu Kawerna, w tym redaktora naczelnego.
11. Po ogłoszeniu wyników skontaktujemy się z zwycięzcą drogą mailową.
12. Nagroda nie podlega odsprzedaży lub odstąpieniu na rzecz osoby trzeciej.
13. Nagroda nie podlega wymianie na żadną inną.
14. Złamanie regulaminu w którymkolwiek punkcie skutkuje nieodwołalną dyskwalifikacją uczestnika.
15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do redaktora naczelnego portalu Kawerna w porozumieniu z gronem redakcyjnym.