Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Książki

Książkę… za karę?

W Iranie weszło niedawno interesujące prawo, z którego chętnie korzysta sędzia Qasem Naqizadeh z północnoirańskiego miasta Gonbad-e Kawus. Daje ono możliwość skazania więźnia na alternatywny wyrok, nie wymagający odsiadki w więzieniu.

Łagodniejszy wyrok może dotyczyć osób młodocianych, wcześniej niekaranych lub takich, które popełniły drobne przestępstwa, np. kradzieże przedmiotów o niskiej wartości. Tym, co przemawia za alternatywną dla osadzenia w więzieniu formą, jest nieodwracalny negatywny skutek na skazanych i ich rodziny.

A na czym polega tenże wyrok? Otóż sędzia skazuje oskarżonego na zakup oraz przeczytania pięciu książek. Dowodem lektury mają być streszczenia, które sędzia sprawdza pod kątem wywiązania się z zadania. Książki są następnie przekazywane do lokalnego więzienia.

Aby każdy mógł wynieść coś z tej formy kary, dostępna jest szeroka lista pozycji, od tych napisanych najprostszym językiem, po materiały naukowe. Najróżniejsza jest także tematyka „karnych” książek.

Qasem Naqizadeh uważa, iż obecność biblioteczek więziennych i korzystanie z nich pozytywnie wpływa na atmosferę wśród więźniów, łagodzi napięcia oraz zmniejsza liczbę bójek.

I choć w Polsce o takim rozwiązaniu można tylko pomarzyć… to nie można powiedzieć, że więźniowie są całkowicie odcięci od kultury. W Zakładzie Karnym w Barczewie (jednostce typu zamkniętego) nie tylko mieści się biblioteka… ale i działa największy istniejący fanklub Jakuba Ćwieka. Pisarz już dwukrotnie odwiedził to miejsce ze spotkaniem autorskim.

zrodło rp.pl