Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Z Polski

Archeologia to także popkultura!

Od 13 do 16 czerwca w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie będzie trwać Festiwal Nauki „Ścieżki Archeologii. Nauka – kultura – popkultura”, skupiony wokół archeologii jako nauki interdyscyplinarnej, ukazujący tę dziedzinę jako otwartą i poszukującą nowych dróg i metod badań.

W ramach wydarzenia twórcy będą starać się pokazać trzy ścieżki archeologii: naukową, kulturową i popkulturową.

Oto kilka informacji od twórców:

Na „Ścieżce naukowej” będzie można spotkać wybitnych specjalistów z instytutów i katedr archeologii z całego kraju oraz z Polskiej Akademii Nauk. Badacze przedstawią nie tylko swoje dotychczasowe dokonania, ale zaprezentują także metody wykorzystywane w czasie pracy – sposoby konserwacji zabytków, rekonstrukcji i ich datowania, metody stosowane w naukach przyrodniczych (archeozoologii, palinologii, archeobotanice) czy antropologii fizycznej. Odsłonimy kulisy pracy archeologa – pokażemy, w jaki sposób prowadzi się badania wykopaliskowe oraz co dzieje się z zabytkami od momentu ich wydobycia z wykopu do ekspozycji na wystawie muzealnej i w publikacji naukowej. Zaprezentujemy nowoczesne metody badań nieinwazyjnych (archeologię lotniczą i metody geofizyczne), a także komputerowe rekonstrukcje – ludzkich twarzy i konstrukcji architektonicznych. Pokażemy archeologiczne prace prowadzone pod wodą oraz opowiemy, w jaki sposób wykorzystuje się w archeologii numizmatykę. Dopełnieniem tej części będą filmy wyświetlane w ramach Biskupińskiego Przeglądu Filmów Archeologicznych, towarzyszącemu Festiwalowi oraz wydawnictwa naukowe.

Archeologowie zajmują się nie tylko pradziejami czy średniowieczem, ale również bliższymi nam czasami. Metody badań archeologicznych wykorzystywane są na stanowiskach pochodzących z czasów drugiej wojny światowej. Dlatego nieprzypadkowo w Ścieżce kulturowej znalazło się Exploseum – Centrum Techniki Wojennej DAG Fabrik Bromberg. Pracownicy zaprezentują przedmioty znalezione na terenie niemieckiej fabryki trotylu i nitrogliceryny, opowiedzą również nieco więcej o tym ciekawym miejscu.

Wyniki swoich badań zaprezentuje także dr Grzegorz Kiarszys z Uniwersytetu Szczecińskiego zajmujący się badaniem radzieckich baz wojskowych ulokowanych na terenie Polski, w których przechowywano broń atomową. Projekt Trzecia Zona (https://trzeciazona.pl/) poświęcony jest właśnie tym interesującym badaniom baz ulokowanych w Brzeźnicy, Podborsku i Templewie.

W ramach „Ścieżki kulturowej” zaprezentują się muzea archeologiczne m.in. z Gdańska, Warszawy i Poznania, oraz muzea okręgowe z Torunia i Bydgoszczy. Muzealnicy opowiedzą o sposobach przechowywania zabytków i ich ekspozycji, a także pokażą najciekawsze eksponaty z własnych zbiorów. O metodach badań zanikłych średniowiecznych miast opowiedzą pracownicy Muzeum Regionalnego w Wągrowcu, którzy zaprezentują rekonstrukcję komputerową Dzwonowa.

A na koniec pokażemy, że współczesna kultura mocno inspiruje się archeologią i to nie tylko w postaciach Indiany Jonesa czy Lary Croft – liczne nawiązania do tej dziedziny nauki znajdziemy w grach, komiksach, muzyce czy powieściach. Ostatnia ścieżka – „Ścieżka popkulturowa” – przeniesie nas w świat fantastyki i powieści dla młodzieży. Nasi goście opowiedzą m.in. o Słowianach i ich wierzeniach, średniowiecznych walkach przedstawianych w filmach, przesądach ludowych czy obrazie archeologa wykreowanym i utrwalonym przez popkulturę. W pawilonie muzealnym będzie dostępna wystawa o dwóch popularnych komiksowych wojach – Kajku i Kokoszu, a na chętnych będą czekać gry planszowe w mniejszy lub większy sposób nawiązujące do tematyki archeologicznej.

Wielbiciele powieści będą mogli spotkać się z pisarzami inspirującymi się archeologią. O swojej pracy opowiedzą Witold Jabłoński (cykl „Słowo i miecz”, „Dary bogów”), Marta Krajewska (cykl „Wilcza Dolina”) oraz Jacek Łukawski („Kraina Martwej Ziemi”). Młodszych uczestników na pewno zainteresują spotkania z Agnieszką Stelmaszyk („Kroniki Archeo”) oraz Aleksandrą Klęczar i Agnieszką Fulińską, autorkami powieści „Mysia Wieża”.