Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Z Polski

Maciej Franz gościem Pyrkonu

Organizatorzy Pyrkonu informują, że Blok Naukowy uszlachetni obecność Macieja Franza, prof. UAM oraz dra habilitowanego, specjalizującego się w historii wojskowości.

Urodzony 1969 roku w Toruniu, absolwent historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W czasie studiów twórca Sekcji Historii Wojskowości Koła Naukowego Studentów, a także czasopisma „Historia Militaris”.

Od 1999 roku zatrudniony w Zakładzie Historii Wojskowości UAM w Poznaniu, od 2017 roku kierownik tego zakładu. Uczeń profesorów Benona Miśkiewicza i Karola Olejnika. Członek Stowarzyszenia Historyków Wojskowości w Polsce i Polskiego Towarzystwa Historycznego, a także Stowarzyszenia Odtwórstwa Historycznego„Aurea Temporis”.

Historyk wojskowości, specjalizujący się w dziejach marynarki wojennej XX wieku,historii wojskowości nowożytnej, w tym szczególnie dziejów Kozaczyzny Ukrainnej, a także historii historiografii. Autor ponad 300 opracowań naukowych i popularno-naukowych, w tym ponad 20 książek. Do najważniejszych z nich należy 5 tomowa„Burza nad Morzem Śródziemnym”. Wychował 6 doktorów i blisko 100 magistrów. Przez pięć lat profesor wizytujący na Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Odbył staże na Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim we Lwowie i Akademii Wojsk Piechoty im. Petro Sahajdacznego we Lwowie.

Współpracownik kwartalnika „Okręty Wojenne”, członek rad naukowych kilku czasopism i serii wydawniczych.Od 15 lat organizator Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mare Integrans” na Wolinie, towarzyszącej największemu w Europie, Festiwalowi Słowian i Wikingów.Badania archiwalne prowadził w Rosji, na Ukrainie, we Francji, Włoszech, Czechach i najważniejszych ośrodkach archiwalnych w Polsce. Odznaczony Medalem Edukacji Narodowej.