Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Ze świata

Hobbici mogli istnieć naprawdę?

W 2003 roku naukowcy odkryli zupełnie nowy gatunek na wyspie Flores (homo floresiensis) – wymarł on ok. 15 tys. lat temu, a nazwany został “hobbitami”, ze względu na drobną budowę ciała.

Natura Homo Floresiensis była wielokrotnie omawiana, i powstało kilka teorii na ich temat. Wg jednej z nich, „Hobbiści” byli przodkami Homo Erectus a ich niewielkie rozmiary wynikały z karłowacenia przebiegającego na przestrzeni wieków. Inna teoria mówi o tym, że Homo Floresiensis to mali, ale nie w pełni rozwinięci ludzie (z niewielkimi mózgami, które były skutkiem zaburzeń genetycznych).

Najnowsze badania pokazały, że hobbici z pewnością nie byli ludźmi. Dwaj Francuzi z Muzeum Historii Naturalnej i Uniwersytetu Kartezjusza: Antoine Balzeau i Philippe Charlier, postanowili wydać ostateczny wyrok w tej sprawie, i uznali, że „Hobbici” byli odrębnym gatunkiem i nie mają nic wspólnego z Homo Sapiens. Skorzystano z wykonanych w Japonii specjalistycznych zdjęć pozostałości czaszki osobnika oznaczonego jako Liang Bua 1, które pokazują wewnętrzną budowę kości, jej warstwy i grubość.

Nie znaleźliśmy cech charakterystycznych dla naszego gatunku. – powiedział Balzeau.

Homo floresiensis hobbit

Badacze nie znaleźli poważniejszych schorzeń i zaburzeń genetycznych. Nie potrafią jednak wyjaśnić, czym byli „Hobbici” – małymi Homo erectus, którzy znaleźli się na wyspie miliony lat wcześniej i ewoluowali samotnie, czy też był to całkowicie odrębny i nieznany wcześniej gatunek w żaden sposób nie połączony z naszym.