Kawerna – fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Ze świata

I Ty możesz zostać obywatelem Asgardii!

W przestrzeni kosmicznej wokół Ziemi zostanie powołane do życia pierwsze (samozwańcze) państwo: Asgardia. Jego obywatelem może zostać każdy mieszkaniec Ziemi, pod warunkiem, że przyjmie Deklarację Jedności i będzie przestrzegać konstytucji Asgardii i jej praw. Nazwa państwa zainspirowana została mitologią nordycką: Asgard, będący siedzibą bogów. Już za kilka dni, bo 25 czerwca w Wiedniu będzie miała miejsce uroczysta proklamacja niepodległości. Szczegółowe informacje na temat uzyskania obywatelstwa znajdziecie w dalszej części artykułu.

Naród Asgardii proklamowano 28 października 2016 roku, jednak dopiero teraz jego obywatele będą mogli z czystym sumieniem używać przymiotnika „kosmiczny” w określaniu swojej nacji. Już niedługo na orbicie będzie krążył nanosatelita, Asgardia-1. Będzie to tzw. Cubesat, sześcian o boku 10 cm, ważący 1 kilogram. Znajdą się w nim dane osobowe obywateli Asgardii. Asgardia-1 zostanie wystrzelona w kosmos w ramach misji zaopatrzeniowej na Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS, realizowanej przez Orbital ATK.

Na czele Asgardii stanie jej pomysłodawca, Igor Aszurbejli – pochodzący z Azerbejdżanu naukowiec, inwestor i filantrop, odznaczony złotym medalem UNESCO za zasługi dla nanonauki i nanotechnologii. Już w najbliższy poniedziałek 25 czerwca w Wiedniu, Aszurbejli przedstawi założenia i strategie rozwoju całego państwa, gospodarki itp. Nastąpi również proklamacja niepodległości Asgardii.

Ustrój Asgardii będzie całkowicie demokratyczny, jednak zasady i prawa, które będą kierować życiem Asgardczyków, zostaną określone całkowicie od nowa, bez wzorowania się na ziemskich kodeksach. Konstytucja państwa składa się z 10 rozdziałów, w których znajdziemy 50 artykułów i rozpoczyna ją preambuła. Rząd Asgardii składa się z 11 klasycznych resortów (m.in. ministerstwo spraw zagranicznych, sprawiedliwości, finansów), a niebawem powołany zostanie także parlament. We wspomnianej wcześniej Deklaracji Jedności czytamy:

– Wszyscy obywatele Asgardii są równi, bez względu na ich ziemskie państwo pochodzenia, zamieszkanie, obywatelstwo, rasę, narodowość, płeć, język czy sytuację finansową.

Początkiem kosmicznej ekspansji Asgardczyków będzie Asgardia-1, jednak w przyszłości planowana jest budowa załogowej, pionierskiej, jeszcze nie docelowej stacji, w której obywatele państwa będą mieli możliwość żyć i pracować wg ustalonych przez siebie nowych praw i reguł. Mieszkańcy Asgardii będą mieli oczywiście dowody tożsamości i paszporty, a także własną walutę – Solar.

Na chwilę obecną Asgadia liczy 202480 obywateli (z Polski do budowy tego państwa zgłosiło się 365 osób). Jeśli Wy także chcecie się włączyć w budowę Asgardii, składajcie wnioski o przyznanie obywatelstwa poprzez oficjalną stronę Asgardia.space