Kawerna - fantastyka, książki fantastyczne, fantasy
MEDIA
Kategorie: Portal

Regulamin

Definicje

§1. Kawerna – jest to serwis poświęcony szeroko rozumianej fantastyce. Zawiera następujące działy: O Fantastyce, Biblioteka, Gry, Galeria, Patronaty, O Nas.

§2. Forum Kawerny – forum zrzeszające członków Kawerny.

Postanowienia ogólne

§1. Kawerna jest otwarta dla wszystkich.
§2. Forum Kawerny jest integralną częścią Kawerny.
§3. Konta Kawerny i Forum Kawerny nie są integralne. Zablokowanie dostępu wynikające ze złamania regulaminu jednej z tych struktur nie wiąże się z zablokowaniem dostępu do drugiej.
§4. Nie pobiera się opłat za publikację i jej możliwość.
§6. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. Opiekunowie poszczególnych działów zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia regulaminów wewnętrznych, nie będących jednak w sprzeczności z regulaminem głównym.
§7. Rejestracja i logowanie się w Serwisie Kawerna oznacza akceptację obowiązującego regulaminu.

Każdy członek Kawerny ma prawo do:

§1. Uczestniczenia w życiu Serwisu oraz Forum pod warunkiem przestrzegania ich regulaminu.
§2. Publikowania swych prac na łamach Kawerny po zaakceptowaniu ich przez osoby do tego wyznaczone.
§3. Otrzymania opinii o swych pracach od osób do tego wyznaczonych i/lub innych członków Kawerny najpóźniej w ciągu miesiąca od nadesłania tekstu.
§4. Wyrażania swych opinii o pracach publikowanych w Kawernie pod warunkiem, iż są to opinie na temat, oraz iż przestrzega się w nich podstawowych zasad kultury i netykiety.
§5. Posiadania bezpłatnego konta na Kawernie oraz Forum Kawerny.
§6. Poszanowania własnej osoby, swych przekonań oraz stylu życia. Poszanowanie to powinno się przejawiać w kulturze odnoszenia się do siebie i braku szykan ze strony innych członków.

Każdy członek Kawerny ma obowiązek:

§1. Przestrzegać niniejszego regulaminu pod groźbą zablokowania dostępu do Kawerny i/lub Forum Kawerny (na czas określony lub nieokreślony), usunięcia konta lub zablokowania możliwości rejestracji.
§2. Odnosić się z kulturą i szacunkiem do innych członków wspólnoty Kawerny.
§3. Zgłaszać wszystkie zauważone błędy, czy to w strukturze serwisu, czy też zamieszczanych tekstach nie wykorzystując ich do własnych celów.
§4. Zgłaszać wszelkie zauważone przejawy łamania praw autorskich.
§5. Zgłaszać wszelkie przejawy łamania regulaminu.

Zasady zgłaszania i akceptacji prac

§1. Newsy z Serwisu oraz świata fantastyki mogą być umieszczane jedynie przez Administratorów, Opiekunów oraz ich Pomocników.
§2. Pracą „zgłoszoną” nazywa się pracę przesłaną za pomocą specjalnego formularza do akceptacji. Pracą „opublikowaną” nazywa się pracę zaakceptowaną i umieszczoną na Kawernie.
§3. Aby móc zgłosić pracę do publikacji autor musi posiadać aktywne konto na Kawernie.
§4. Zgłaszając pracę do Kawerny autor oświadcza, iż posiada wobec niej pełnię praw autorskich, a wszelkie użyte cytaty są odpowiednio oznaczone przypisami i odsyłaczami.
§5. Zgłoszenie pracy do publikacji jest całkowicie dobrowolne ze strony autora. Przesłanie pracy do publikacji w Kawernie oznacza akceptację regulaminu oraz nieodpłatne udostępnienie praw do publikacji w Kawernie oraz innych portalach i nośnikach współpracujących z Serwisem Kawerna.
§6. Prace należy zgłaszać, przesyłając je za pomocą specjalnego formularza Kawerny. Prace przesyłane jako wiadomości prywatne do opiekunów nie będą publikowane.
§7. Praca po zgłoszeniu musi zostać zaakceptowana przez redaktorów Kawerny, którzy mają na to 31 dni. Dopiero po upływie tego czasu należy zgłaszać się z pytaniami o powody nie opublikowania tekstu.
§8. Prace opublikowne na innych seriwsach także można zgłaszać.

§9. Osoba zgłaszająca pracę zobowiązana jest do podania swojego e-maila. Powinien on się znajdować na dole pracy.